5,5 miljoner unga vuxna är arbetslösa i dagens Europa, det är nästan svårt att föreställa sig hur många det egentligen är. För att få en bild att jämföra med, så är det ungefär lika många, som hela Danmarks befolkning.

Därför kan jag konstatera att ungdomsarbetslösheten är verklig och massarbetslösheten biter sig fast, i flera av EU:s medlemsländer, inte minst i Sverige. I april var ungdomsarbetslösheten i Sverige cirka 25 procent.

Jag och den europeiska socialdemokratin är övertygade om att Europas framtid finns hos våra ungdomar. Ungdomar som drömmer om ett jobb, skaffa en bostad och bilda familj. Unga killar och tjejer som vill förverkliga sina drömmar och därmed bygga en bra framtid för oss alla.

Detta hotar Europas massarbetslöshet bland våra ungdomar. Det är nu hög tid, för Europas regeringar att ta till kraftfulla politiska åtgärder för att skapa jobb och utbildning för Europas unga!

Jag har haft förmånen att få arbeta med frågan om ungdomsarbetslöshet i en arbetsgrupp i vårt europeiska socialdemokratiska parti - PES. Vi har tagit fram en rapport som innehåller förslag som handlar om lösningar för ungdomsarbetslösheten i Europa. I början av maj startade vi en kampanj för en europeisk ungdomsgaranti.

Garantin ska innebära att varje arbetslös ungdom erbjuds ett arbete, utbildning eller arbetsplatsförlagd utbildning och arbetsträning, inom fyra månader.

Socialdemokratiska regeringspartier i Österrike, Finland och Luxemburg har redan infört eller håller på att införa en garanti.

I Sverige har vi socialdemokrater lagt ett förslag om ett utbildningskontrakt. Förslaget innebär att unga arbetslösa som saknar gymnasieutbildning ska erbjudas möjlighet att få en sådan och avkrävas ansvar för att den slutförs.

Utan gymnasieutbildning klarar man sig inte på dagens arbetsmarknad och insatser ska därför riktas in så att de som inte har en examen kan få det. Utbildningskontraktet är individuellt och kan kombineras med arbete eller praktik. Vi har också föreslagit sommarskola, för att vi vet att skolan är en viktig nyckel för ungas möjlighet att få ett jobb när skoltiden är över.

Tillsammans kan vi förverkliga idén om en ungdomsgaranti och lyfta två miljoner unga européer ur arbetslöshet. Besök hemsidan http://www.youth-guarantee.eu/ där ni kan hitta mer information om kampanjen.

Europas och Sveriges unga behöver socialdemokratin för jobben och för en framtid.