Jennie Nilsson, socialdemokratisk talesperson i näringspolitiken, samt S-gruppen i riksdagens näringsutskott har i veckan besökt Gällivare, Överkalix och Luleå.

Nilsson kommer från lilla Hylte i Halland, där hon var kommunalråd tidigare. Det gör att hon känner det Sverige som finns utanför storstäderna.

Det är ingen dålig bakgrund för en socialdemokratisk näringspolitiker. Det gäller att se problemen och möjligheterna även i landets småkommuner.

Artikelbild

Jennie Nilsson (S) studerade samhällsomvandlingen i Gällivare.

Just nu växer det så det knakar i delar av Norrbotten, men det gäller inte hela länet. 9 av länets 14 kommuner minskar befolkning, enligt den senaste SCB-statistiken.

Så ser det ut i hela Sverige. Vissa områden har stark tillväxt. Andra tappar mark. Sverige dras isär.

Det är en utmaning för Jennie Nilsson och hela socialdemokratin.

S-politik måste handla om goda livs- och tillväxtvillkor i både Halland, Haninge och Haparanda. Det är inte god socialdemokrati att ställa det ena mot det andra.

Gruvorna i norr, småföretagen i Hylte, besöksnäringen på Gotland, Torslandaverken i Göteborg, fjällturismen i Åre, tjänsteföretagen i Stockholm... Alla näringar och delar av Sverige har sin betydelse och roll.

Det måste också bli tydligt när Socialdemokraterna under hösten formar sina förslag om näringspolitik, forskning, utbildning, infrastruktur och kommunala skatteutjämningssystem.

Jennie Nilsson hade inte med sig några konkreta löften och besked under besöket till Norrbotten. Partiet kommer att precisera sina förslag i skuggbudgeten i början av oktober samt på nästa års kongress.

"Det här handlar om ett besök för att få input i arbetet med den nya näringspolitiken. Vi vill studera olika näringar och orter", säger hon.

Ett annat led i det arbetet är den gruvpolitiska arbetgrupp, som har tillsatts av Socialdemokraternas partistyrelse och ska lägga fram sina förslag senare i höst.

"Gruppens arbete kommer att bilda grund för de förslag som vi senare lägger i riksdagen", berättar Nilsson.

Målet för det arbetet bör dock vara klart, även om verktygen ännu inte är klara. Det gäller att ta tillvarata förutsättningarna för jobb och tillväxt i alla delar av vårt land. Det räcker inte med "urban tillväxt". Alla ska med, som det stod på en valaffisch 2006.

Socialdemokratin måste kunna säga ny tunnelbana till Nacka i samma andetag som den talar om Norrbotniabanan och bättre skogsbilvägar i Norrlands inland.