I mars fick S-riksdagsledamoten Sven-Erik Bucht, Haparanda, stöd från en riksdagsmajoritet för sitt förslag om ett sammanhållet statligt program för gruvnäringen.

"Behovet av insatser från samhället är stort, allt från utbyggnad av järnväg och vägar till bostäder och utbildning i de områden som berörs", konstaterade Bucht.

29 mars skrev sedan S-riksdagsledamoten Leif Petterson, Boden, en interpellation där han uppmärksammade regeringen på behovet av insatser för att säkerställa malmtransporterna mellan den nya gruvan i Pajala och omlastningsstationen i Svappavarara.

I riksdagsmotionen 2011/12:T418 krävde länets S-riksdagsledamöter dessutom en upprustning av Malmbanan och andra satsningar på infrastrukturen i norr.

Onsdagens ministerbesök i Kiruna tyder på att den borgerliga regeringen tagit till sig en del S-tankar. Det är nästan som om alliansen kört vissa S-motioner i kopiatorn på Rosenbad.

I höstbudgeten föreslås pengar för att rusta upp Malmbanan och förbättra vägen mellan Pajala och Svappavaara. Sammanlagt handlar det om investeringar på cirka 3,5 miljarder kronor från 2013-2017 i "gruvrelaterad infrastruktur".

Till detta ska läggas en forskningssatsning på mineral-, gruv- och stålområdet. Det handlar om sammanlagt 200 miljoner kronor under fyra år.

Det är bra och välkomna insatser för att underlätta expansionen inom gruvnäringen i norr. Men vi får hoppas att regeringen förstår att det inte räcker med vägar och järnvägar.

Under gårdagen pekade näringsminister Annie Lööf (C) själv på att arbetsförmedlingen beräknar att inom fem år behöver gruvnäringen 5 000 nya medarbetare.

Det ställer stora krav på att regeringen snabbt bygger ut och satsar på kvalificerade arbetsmarknads- och yrkesutbildningar. Det räcker inte att utrusta framtidens gruvarbetare med hacka och spade.

Därför bör Lööf och hennes regeringskamrater inte nöja sig med att kopiera socialdemokratiska infrastrukturförslag. De bör även läsa avsnittet om arbetsmarknadsutbildning i Socialdemokraternas riksdagsmotion 2011/12:Fi18.

"Framförhållning vad gäller utbildning av arbetskraft och matchning mot sektorer som annars riskerar betydande svårigheter är centralt", skriver Mikael Damberg och övriga i S-gruppen bland annat.

Ett annat allvarligt problem är tillstånds- och miljöprövningen för gruvverksamhet.

Statlig byråkrati och långa handläggningstider sätter käppar i hjulen för angelägna framtidsprojekt, exempelvis högaktuella Gruvberget i Svappavaara.

Som sagt: Onsdagens besked var välkomna och definitivt ett steg åt rätt håll. Men det krävs insatser på en ännu bredare front för att utveckla och stärka svensk gruvindustri.