Socialdemokraterna föreslår i sin skuggbudget att sjukersättningen höjs till 80 procent av lönen. I förslaget föreslår partiet också en höjning av taket för sjukersättning.

Det innebär att alla som tjänar upp till 29 700 kr per månad får 80 procent av ersättningen om de blir sjuka.

Kommunals ordförande Annelie Nordström välkomnar S-förslaget, trots att det är få av Kommunals medlemmar som kommer upp till den lönesumman.

"I takt med att färre omfattas av sjukförsäkringen kommer också många att börja ifrågasätta varför de ska betala för en försäkring som inte gäller dem. Med andra ord kommer höjda tak, som vid en första anblick ser ut att främst gynna dem med högre inkomster, också att gynna låginkomsttagare eftersom de har de tyngsta jobben och den största ohälsan. Medlemmarna i Kommunal har allt att vinna på att sjukförsäkringen omfattar alla", säger Annelie Nordström.

Kommunal har tagit fram rapporten "Under höjda tak ryms alla". Den visar att en sjukförsäkring som fördelar riskerna och ger ett inkomstskydd för alla, även höginkomsttagare, bidrar till en omfördelning.

År 2008 omfördelades 36 miljarder kronor från hög- till låginkomsttagare i sjukförsäkringen, enligt Kommunal.

"Om förtroendet för sjukförsäkringen minskar och den börjar urholkas kan det leda till att en stor del av den svenska befolkningen föredrar en privat försäkring. En privat sjukförsäkring blir dyrare än en allmän sjukförsäkring, eftersom inte alla delar på risken. Det innebär att låginkomsttagare som tvingas köpa en privat sjukförsäkring får ännu mindre pengar i plånboken och att klyftorna ökar. Socialdemokraternas förslag hindrar en olycklig urholkning av ett viktigt välfärdssystem", understryker Nordström.

Före regeringsskiftet 2006 hade även Folkpartiet en liknande syn på socialförsäkringarna. Men i regeringsställning har FP i stället medverkat till en urholkning av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna.

Kommunals argumentation för generella socialförsäkringar borde emellertid övertyga även en och annan socialliberal (om det nu finns några sådana kvar i FP).

Det finns stora fördelar med ett socialförsäkringssystem som omfattar både arbetare, tjänstemän och akademiker.