Min väg genom livet har inte varit spikrak, inte på något vis. Det finns många gupp, och en heldel gropar på vägen. Jag är därför tacksam att ha växt upp i en tid som gett människor både en och två och tre chanser.

Delaktigheten i politiken har gett mig insikt att se att det som hänt mig och mina vänner genom livet inte bara är tillfälligheter. Det finns system, och det finns drivkrafter som kan stimuleras och dämpas, genom det som vi kallar för politik. Och vilka verktyg man väljer, beror i grunden på hur man betraktar människan och dess drivkrafter.

Det politiska engagemanget, men också livet, har gett mig insikten om att människors möjlighet till frihet grundar sig i att kunna göra goda val för sig själva. Vilket i sig kräver ett solidariskt samhälle, där vi både ställer krav men också stöttar varandra, genom hela livet.

Kunskap och nya chanser är viktiga byggstenar i detta. Det är stor skillnad på valfrihet och på frihet. Det första finns inte utan de andra.

Både regeringens budget och Socialdemokraternas skuggbudget ligger nu på bordet. I media skrivs en del om att det inte är någon skillnad. Visst finns det likheter, men låt mig åter igen konstatera att: Skillnaden är att vi Socialdemokrater inte tror på ökade skillnader som den västenligaste drivkraften i samhället.

Regeringens politik grundar sig dock på tron att ökade skillnader är vägen framåt. Därför har man också aktivt ökat skillnaderna. Det är ingen tillfällighet.

När jag suttit med och lagt fram en alternativ budget för Sverige är det med min syn på människor och mina erfarenheter i bagaget jag gett mina förslag. Alla människor kan falla, därför behövs utbildningskontrakt för unga istället för ettårig gymnasieutbildning, riktiga jobb istället för fas 3, förstärkta försäkringar och förstärkt arbetsmiljöarbete istället för en ytterligare pressad arbetsmarknad.

Men det är också smart, för företagen behöver en politik som stänger rekryteringsgapet, som investerar i människor, men också i infrastruktur och innovationer som ger långsiktiga värden för landet. En politik som både ger förutsättningar för företag att växa, och förutsättningar för människor att ta lediga arbeten.

I veckan är vi plenifria, jag kommer att vara ute på hemmaplan och berätta om vårt alternativ.

En budget som tar ansvar för svensk ekonomi, och ger oss en konjunkturbuffert.

Men framför allt har en genusanalys, som utjämnar skillnader och som investerar i människor och som ger nya chanser, och gör människor hållbara, genom hela livet. En hållbar frihet.