Att bygga nära vatten är något som många Norrbottningar vill, men inte alltid får. Dispens från strandskyddsreglerna krävs och det är tyvärr sällan som den beviljas.

Strandskyddet är reglerat i lag, och bestämmelserna ser likadana ut i hela landet. Strandskyddet medger normalt inte bygglov närmare än 100 meter från stranden.

Jag har förståelse för strandskyddet då det gäller exploatering av nya områden. Däremot så saknar jag förståelse när det gäller områden som redan är bebyggda. Strandskyddsfrågor är allt annat än logiska.

Jag skall ge ett exempel: Arvid äger en sommarstuga vid älvens strand. Stugan är på 30 kvm och ligger 80 meter från stranden. När stugan byggdes medgavs dispens från strandskyddet.

Nu vill Arvid bygga ut stugan med ytterligare 20 kvm. Kommer Arvid att få göra detta? Svaret är tveksamt!

Hade Arvid valt att göra en mindre utbyggnad så hade det inte varit ett problem. Men nu är den föreslagna utbyggnaden större än 20 procent av befintliga byggnadens storlek. Detta skapar problem, för nu kommer den tidigare dispensen att omprövas.

Hela situationen känns absurd. Arvid och hans familjs intrång på stranden dess växtlighet samt djurliv är detsamma som tidigare. Hur kan det komma sig att en sommarstuga som står 80 meter från stranden helt plötsligt blir ett hot mot både växtligheten och djurlivet, bara för att den byggs ut?

Jag har inte svaret på den frågan men det tycks naturskyddsföreningen ha. I alla fall agerar de som om de har de svaret på den frågan då de överklagat dispenser utfärdade av vår tidigare landshövding Per-Ola Eriksson. De har dessutom JO anmält honom för detta.

Naturskyddsföreningens länsordförande Lars Andersson kallar till och med landshövdingen i ett pressmeddelande för "ett miljöhot", som agerar " till förmån för exploatörernas intressen". Arvid är en sådan "exploatör" som vill bygga ut sin sommarstuga. Jag har svårt att förstå det höga tonläget från Naturskyddsföreningen och hur en dispens skulle innebära ett reellt miljöhot.

Självfallet borde Arvid få bygga ut stugan. Det är en anledning till att jag motionerat i riksdagen. Ytterligare en anledning är att lagen gäller i hela landet och då skall inte tillämpning skilja.

Det är inte bra att länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten idag har olika tillämpning. Fler borde få bygga samt bygga ut i strandnära lägen i vårt län.