Om man undviker att reparera sitt hus och sparar småpengar på det, kommer det till sist att behöva en större renovering. Precis så har det blivit med arbetslöshetsförsäkringen, som ska vara vår trygghet vid arbetslöshet, men som har reducerats till att ha ett så lågt tak att inte ens tio procent får ut de utlovade 80 procenten av sin inkomst om olyckan är framme och man förlorar jobbet.

Det högsta belopp du kan få ut, ligger på 14 960 kronor - före skatt. Utöver detta har många av TCO:s förbund, och även många andra, frivilliga inkomstförsäkringar, som gör att du kan få 80 procent av din inkomst. Men det betyder att allt fler av oss måste betala två gånger för att få vår inkomst tryggad.

Staten måste ta ett större ansvar än så!

Hur har det då blivit så här? Under tio år har både den tidigare socialdemokratiska och den nuvarande alliansregeringen suttit och tittat på när lönerna har höjts, utan att göra något åt taket i arbetslöshetsförsäkringen. Det är det jag liknar med att strunta i småreparationer på huset. Det går ett tag, men till sist börjar det bli riktigt ordentliga problem.

I dag har Sverige en arbetslöshetsförsäkring som är i strykklass om man jämför med hur det ser ut i andra länder. I inget annat OECD-land ser vi samma urholkning av det offentliga åtagandet att upprätthålla en rimlig ersättningsnivå under de senaste tio åren, i inget annat OECD-land har man så grovt underlåtit att skydda försäkringen.

TCO har i förra veckan presenterat vårt förslag på hur en arbetslöshetsförsäkring bör se ut. Där ingår att taket ska indexeras - alltså räknas upp med löneökningarna varje år.

Dessutom vill vi se ett höjt tak till 27 500 kronor i månaden, och en sänkt avgift, samt flera reformer som gör att fler arbetslösa ens kan få a-kassa.

Som det ser ut idag har arbetslinjen blivit en bidragslinje - det är endast en tredjedel av de som är arbetslösa som kvalificerar sig för att få arbetslöshetsförsäkring, och övriga är hänvisade till familj och vänner eller kommunernas försörjningsstöd.

Arbetslöshetsförsäkringen ska finnas där om olyckan är framme och du förlorar jobbet, men den ska också, under en period, se till att du kan söka jobb som matchar din kompetens.

Har du till exempel utbildat dig till lärare, är det rimligt att under en period söka jobb som matchar den kompetensen, inte att tvingas ta vad som helst.

Det gör att fler hittar inte bara ett jobb, utan rätt jobb, och är i längden bättre för oss alla.

Det är alltså hög tid att renovera arbetslöshetsförsäkringen! Börja med taket!