Det finns ett land som exporterar mer vapen per capita än något annat land i världen: Sverige. Det finns ett annat land som köper mer vapen än något annat av de länder som står under EU:s vapenembargo: Burma.

Före jul möttes de två, när det visade sig att svenska granatgeväret Carl Gustaf används av burmesiska regimen.

Granatgeväret används i det krig som utkämpas mot den egna befolkningen i Kachinprovinsen i norra Burma. Enligt en rapport från Oxfam köpte burmesiska regimen vapen för mer än fyra miljarder kronor åren 2000-2010, men inte en krona finns i statsbudgeten för fredsförhandlingar mellan regimen och de etniska motståndsrörelserna.

Det svenska vapen som används mot civilbefolkningen i Burma är en ny modell av granatgeväret och tillverkas av Saab.

Vapnet används mot civilbefolkningens bosättningar och kan avskjutas mot rörliga mål från 400 meters avstånd, till exempel mot människor som flyr.

Den av riksdagen beslutade politiken för global utveckling handlar om att den ena handen ska veta vad den andra gör. Att de olika politikområdena ska vara i samstämmighet med varandra. Det som händer i det svenska biståndsmottagarlandet Burma, är ett praktexempel på motsatsen.

Sedan det 17-åriga vapenstilleståndsavtalet mellan Kachinarmén och burmesiska regimen avbröts 2011 har 100 000 människor tvingats på flykt.

Över hundra kvinnor har de senaste 19 månaderna rapporterat om våldtäkter utförda av regimsoldater. Den verkliga siffran är sannolikt mycket högre.

Palmecentret har lång erfarenhet av att jobba med demokratirörelsen i Burma. Tillsammans med våra partners i landet kämpar vi för att människor ska kunna organisera sig i syfte att förändra sitt samhälle och därmed sina egna liv.

I dag utmanas civilbefolkningen av bland annat landkonfiskering, barnarbete, tvångsarbete, tvångsrekrytering till armén och av de skadliga effekterna av storskaliga infrastrukturprojekt.

När världssamfundet nu, med rätta, gläds åt de framsteg som demokratiutvecklingen gör i Burma gäller det att inte se mellan fingrarna på de övergrepp som alltjämt sker.

Därför måste regeringen Reinfeldt gå till botten med hur det kommer sig att svenska vapen finns hos den burmesiska regimen och riktas mot civila.

Riksdagen bör även snarast besluta om att upphöra med vapenexport till både icke-demokratier och till länder som inte kan garantera att de inte förs vidare till ett icke-demokratiskt, tredje land.