Birger Jarl (som levde i början av 1200-talet) var en av de första som talade om kvinnofrid i Sverige. Men fortfarande - 800 år senare - är Sverige långt ifrån kvinnofrid.

Statistiken från Brå (Brottsförebyggande rådet) är lika sorglig att läsa varje år.

Omkring 28 300 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år anmäldes under 2012, en ökning med en procent jämfört med året innan.

Enligt Brås undersökningar finns två särskilt utsatta grupper: ensamstående mödrar som främst utsätts för våld av närstående och kvinnor som blir utsatta för våld i yrkeslivet.

Drygt en fjärdedel av de kvinnor som uppger att de råkat ut för våld har blivit misshandlade av någon närstående, enligt Nationella trygghetsundersökningen.

Aftonbladets granskning av våld mot kvinnor visar dessutom att många mister livet.

Under 2000-talet har minst 201 kvinnor dödats av en närstående man och 179 barn har tappat sin mamma.

Regeringen har utsett tidigare länspolismästaren Carin Götblad till nationell samordnare mot våld i nära relationer.

Det är ett välkommet initiativ för att mobilisera alla goda krafter mot våldet.


I hennes uppdrag ingår att samla och stödja berörda myndigheter, kommuner, landsting och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet mot våld i nära relationer.

Samordnaren ska också överväga hur stöd till och skydd för brottsoffren kan utvecklas.

Ett av uppdragen handlar om att skapa mer lättillgänglig information för den som utsätts för våld. I Norrbotten tas nu ett sådant initiativ.

På den nystartade webbplatsen www.valdmotnara.se finns råd och tips till utsatta kvinnor. Länken till sidan finns nu på landstingets, kommunernas, polisens och länsstyrelsens hemsidor.

"Om du vågar berätta och vill ha hjälp med att ta dig ur situationen så finns det stora möjligheter att få stöd, hjälp och skydd.", skriver samverkansgruppen.

Det är ett litet men viktigt steg för att stödja den som befinner sig i en destruktiv relation.

Det finns hjälp att få hos polis, sjukvård, kvinnojourer och ideella organisationer.