I SR:s Vetenskapsradion klagar rektorn för Uppsala universitet på att söktrycket har blivit 40 procent större och anslaget från utbildningsdepartementet blivit nio procent mindre.

I ett samhälle där eliterna blir alltmer överklass i kraft av sina formella kunskaper är det ju naturligtvis hotfullt för dem att allt fler får möjlighet att få dessa kunskaper och konkurera om den högsta statusen och makten.

Av landets gymnasister säger sig mer än 60 procent vilja gå på högskola och universitet och i Stockholm är det till och med 72 procent som vill skaffa sig den formella kompetens som kan leda till framgång i det nya klassamhälle där kunskap har ersatt industrisamhällets materiella kapital som maktfaktor. Det som den franske sociologen Pierre Bourdieu kallar "kulturellt kapital" .

Var fjärde ungdom, av vilka många inte ens har färdiga gymnasiestudier, är arbetslös. Det är inte materiella förutsättningar som saknas dessa, det är det kulturella och sociala kapital som papper på en utbildning och ett socialt nätverk innefattande ägare av arbetsplatser innebär.

Ironiskt nog händer samma sak i skolan. Där införs ett formellt system där endast papper på vissa kompetenser gäller som verifikat på att man får jobba i skolan. Mångåriga lyckade yrkeserfarenheter både i och utanför skolan ignoreras till förmån för formella kompetenser.

Många med hög kompetens slås ut från möjligheten att fostra den unga generationen.

Socialdemokratin har sedan efterkrigsprogrammet 1948 varit medveten om det kulturella kapitalets roll för framgång och utjämning i samhället både för individen och kollektivet.

I framtidskontraktet som antogs av partikongressen heter det: " Med kunskaper växer Sverige! Människan är en skapande varelse som bygger värde och mening i gemenskap med andra. Alla människor ska kunna utvecklas efter sina styrkor och intressen. Först när ekonomiska, sociala och kulturella hinder rivs ner kan var och en utvecklas som han eller hon vill. Vi socialdemokrater vill skapa förutsättningar för att var och en av oss och vi alla tillsammans kan bli framgångsrika."

I ett samhälle där det kulturella kapitalet bygger nya klassmotsättningar med understöd från alliansregeringen måste motkrafterna mobiliseras för ett solidariskt och jämlikt samhälle. Socialdemokraterna inleder nu en vårkampanj för skola och utbildning.