Sverige är det land där klyftorna ökar mest, enligt OECD. Trots att jag varje dag arbetar, lever och debatterar samhällsfrågor är det svårt att ta in. Det ruckar min självbild som svensk.

Inte kan Sverige vara det land där klyftorna ökar som mest?! Jo. Så illa är det. Vi har rasat från första till fjortonde plats i ligan över jämlikhet.

De flesta i Sverige har fått det bättre ekonomiskt. De rikaste tio procenten har fått det mycket bättre. Men sjuka, arbetslösa och förtidspensionerade har fått påtagligt sämre ekonomi. Ersättningarna har sänkts och man omfattas inte av inkomstskattesänkningarna.

Detta är resultat av politiska prioriteringar. Även om ökande inkomstklyftor är en internationell trend, kan regeringar välja att spä på den trenden eller försöka bromsa den. Varje jobbskatteavdrag är bensin på brasan.

Regeringen har skapat klyftor och arbetslöshet. LO vill något helt annat. Vi vill skapa jobb och jämlikhet. För att det är rätt. Också för att det är bra. Det är vetenskapligt belagt att jämlika samhällen är bättre. Såväl för människor som för ekonomin och tillväxten.

LO har föreslagit en storsatsning på 70 miljarder kronor för att öka sysselsättningen. På fem år skulle det ge 100 000 nya jobb.

Det handlar om investeringar i vägar och järnvägar, renoveringar av miljonprogrammen, energieffektiviseringar och stöd till ungdoms- och studentbostäder. Ett stort engångslyft där investeringarna varit eftersatta. Och det leder till fler jobb.

Det handlar om höjda barnbidrag, höjd a-kassa och höjda ersättningar inom sjukförsäkringen. Det ger de mest ekonomiskt utsatta hushållen en möjlighet att öka sin konsumtion. Och det leder till fler jobb.

Det handlar om satsningar inom vård, skola och omsorg. För att täcka behoven och samtidigt höja kvaliteten. Och det leder till fler jobb.

Ett jämlikt Sverige. Klättra tillbaka till plats ett på OECD-rankingen. Det måste vara ett mål för nästa svenska regering. Genom jämlikhet skapas förutsättningar för alla människors frihet. Frihet att sträva mot sina drömmars mål. Och när människor kan växa och utvecklas, då växer och utvecklas också samhället.

En förutsättning för jämlikhet är människors egna försörjning. Där vill LO börja klättringen. Med 100 000 nya jobb. Med järnvägsbyggen, mindre skolklasser, bostadshusrenoveringar, tillgänglig äldreomsorg, likvärdig vård.

Sverige behöver inte växande klyftor. Sverige behöver jobb.