Socialdemokraterna och nye partiledaren Stefan Löfven tar sikte på storstadsväljarna. Orden "urban tillväxt" används numera flitigt av S-toppen.

Även för mig, som skriver i en tidning i norra Sverige, är det en självklar ambition. Socialdemokratisk politik handlar om hela landet och hela folket.

Det finns egentligen ingen dramatik i det. Göteborgare, stockholmare eller malmöbor är som folk är mest.

De vill ha jobb till skälig lön. De vill kunna välja mellan hyresrätt, bostadsrätt och egnahem till rimliga kostnader. De vill ha fungerande dagis, skolor och äldreomsorg.

De vill att kollektivtrafiken funkar. De vill känna trygghet när de går hem från bion eller restaurangen. När de blir sjuka vill de ha god sjukvård och en fungerande sjukförsäkring.

Därför har jag full förståelse för att Socialdemokraterna vill satsa på infrastruktur, studentbostäder, social upprustning och utbildning i storstäderna.

Det socialdemokratiska välfärdsbygget gör inte halt vare sig innanför eller utanför Stockholms tullar.

För socialdemokratin är det dessutom av strategisk vikt att flytta fram positionerna i storstäderna.

Inte ens om partiet får 100 procent av väljarna i Luleå och Kiruna räcker det för att vinna riksdagsval. Det gäller även att få med sig de många väljarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Men det betyder inte att Socialdemokraterna får släppa sin bas och kärna. Mona Sahlin, född i norrländska Sollefteå men sedan länge bosatt i Nacka, uttryckte saken väldigt klokt inför valet 2010.

"Om vi inte kan behålla vår bas av väljare, som faktiskt finns utanför Stockholm, då kommer vi inte att lyckas så bra i valet", sa Sahlin i en intervju i Länstidningen i Östersund 7 december 2009.

"Vi behöver attrahera väljare över hela landet och om vi inte lyckas föra fram de frågor som är viktiga för glesbygden så kanske vi inte får den extra procent som väger över", fortsatte han.

Annorlunda uttryckt: Även ett riksdagsmandat i Jämtland eller Norrbotten kan bli tungan på vågen i valet 2014.

Därför är det klokt av Stefan Löfven, Magdalena Andersson och övriga i den nya partiledningen att tala om vikten av ett sammanhållet Sverige och inte ställa olika landsändar mot varandra.

Sverige behöver både stad och land. Sverige behöver både fungerande tunnelbanetrafik i Stockholm och Norrbotniabanan.

Under sin korta partiledartid tog Mona Sahlin flera initiativ för att stärka partiets regionalpolitik. NSD:s förre politiske redaktör, numera Dalariksdagsmannen Peter Hultqvist, fungerade som regionalpolitisk talesman.

En särskild arbetsgrupp tog fram en regionalpolitisk rapport inför valet.

I riksdagen skrev Socialdemokraterna en 43 sidor lång regionalpolitisk motion (2009/10:s8109). Den rymde ett helt batteri av åtgärder och idéer för både städerna och landsbygden.

Till exempel krävde S större satsningar på forskning och utbildning vid de regionala högskolorna och universiteten.

Vidare betonade partiet vikten av investeringar i vägar, järnvägar och annan infrastruktur för att stärka den regionala utvecklingen.

Dessutom slog S ett slag för en fortsatt omfördelning mellan rika och fattiga kommuner.

"Oavsett var man bor, i Jämtland eller Stockholm, så ska det inte vara beroende av plånboken vilken grad av service man får", förklarade Mona Sahlin i LT 7 december 2009.

Det bör vara riktmärket även för firma Löfven & Andersson.

S ska slå ett slag för den urbana tillväxten och ge Moderaterna en ordentlig match om storstadsväljarna. Men det får inte ske till priset av att partiet överger Norrland, Bergslagen eller Värmland.

Ett socialdemokratiskt parti som vill vara framgångsrikt måste slåss för rättvisa livsvillkor och tillväxt i hela landet.

Stefan Löfven (med rötter i både Ångermanland och Stockholm) bör göra parollen "Håll samman Sverige" till sitt huvudbudskap.