Våren kommer. Solen värmer bort snötäcket och fyller oss med värme. För oss som är till vänster i politiken är första maj en riktig högtidsdag med fantastisk historia. Den äldre generationen som min morfar tillhörde tog på sig fina kläder och gick stolta ut i solskenet.
Tillsammans med andra vandrade man sida vid sida. Slöt upp för värderingar om alla människors lika rätt och värde. Drömmen handlade om ett bättre samhälle.
Och alla vet att socialdemokraterna gjort mycket som är bra för det här landet.
Partiet har uppnått och ibland överträffat många av de drömmar som arbetarrörelsen samlades kring för över hundra år sedan. Vi vet allt det där.

Men det finns två sidor av Sverige. Det finns en solsida där unga människor har goda framtidsmöjligheter, där dörrarna välkomnande står öppna. Men det finns också en skuggsida, där unga inte får tillräcklig utbildning, där utbildning inte leder till jobb och där jobben inte leder till självförverkligande.
Där finns hemlöshet, människor som utförsäkras av försäkringskassan, barn som lever i fattiga familjer.

När högern talar pratas det ofta om att skapa drivkrafter för människor. Enligt borgerlig logik krävs slopade förmögenhetsskatter och att inkomstskatten sänks för de rikaste för att de ska stanna i landet. Samtidigt behövs tydligen andra drivkrafter för de mest utsatta. Då ska piskan fram. Då ska det skäras i trygghetssystemen.
Människor skadas av denna politik. Konsekvensen blir ökade klyftor.
Allt fler ifrågasätter och berättar om ett hårdnande samhällsklimat i Sverige.
Det är rötskador i det borgerliga politiska husbygget som inte går att dölja med lite retoriskt spackel.

Men när vi nu går till val vill inte jag att socialdemokraterna ska vinna på högerns misslyckande. Jag vill att vi socialdemokrater ska vinna människors förtroende på egna meriter.
Den stora utmaningen för oss socialdemokrater är inte bara att prata om att minska klyftorna utan att i praktisk handling visa att vi slåss för att göra det.

Ett steg är att som Mona Sahlin sätta upp konkreta mål för hur vi ska angripa barnfattigdomen i vårt land. Ett sådant mål är att minska andelen som går på socialbidrag med en fjärdedel till år 2015, därefter ska den halveras. För att lyckas med det krävs bland annat att fokus ligger på att folk får jobb.
Det är politik min morfar hade varit stolt över.