Människosynen

Vi människor vill inte alltid fatta

hur världen ändå hjälpligt håller samman,

hur sorg och ångest byts mot glittrig gamman

och hur delfinerna kan orka skratta.

Vi stirrar blint på sakerna som söver dem

och inser inte varför de behöver dem.

Men kanske om vi tog oss tid och låg

och speglade oss själva i en våg?