– De här avtalen är oerhört viktiga. För att något av företagen ska kunna gå vidare behövs ett markanvisningsavtal, de planerar inte ett mångmiljonprojekt om de inte vet att de har marken. Det är det första steget i alla större exploateringar, så det är ett viktigt första steg, säger kommunalrådet Kristina Zakrisson (S).

Det är planeringen av kvarteren runt torget och det nya stadshuset som nu går in ett nytt skede. Kirunabostäder har redan ett markanvisningsavtal för kvarter ett. K2A vill bygga bostäder, entreprenörsbostäder och förskola på kvarter två. HSB vill bygga bostäder i kvarter tre och Skanska vill bygga hotell och bostäder på kvarter tio. LKAB har planer på att bygga kvarter fyra och nio.

När det gäller LKAB handlar det inte om ett markanvisningsavtal, eftersom de äger en del av marken, därför skrivs istället en avsiktsförklaring med LKAB som planerar bostäder och eventuellt ett hotell.

Artikelbild

| BRA KÄNSLA. "Det här känns väldigt bra", säger Kristina Zakrisson (S) om markanvisningsavtalen.

– Det här känns väldigt bra. Det har varit stora och svåra beslut som påverkar många människor, men allt har hittills rullat på som det ska, säger Kristina Zakrisson.

Kommunstyrelsen ska också besluta om en förstudie och upphandling av kvarter fem där Folketshus/kulturhus och stadsbibliotek ska ligga.

Markanvisningsavtalen gäller alla aktörer som ligger direkt runt torget.

– Sedan går vi vidare med handelsgatan. På storhandelsområdet som ligger väldigt nära centrum har vi redan kontrakt med Coop. Där har vi också intressenter, men det är inte så nära ännu att vi kan skriva avtal med dem, det återkommer vi till så småningom.

Hur långt bort i tiden det ligger är svårt för Kristina Zakrisson att svara på.

– Det handlar om nya aktörer, så det är väldigt intressant. Vi vill gärna ha in nya aktörer i Kiruna.

Nästa steg är att exploatörerna återkommer med en detaljerad beskrivning på vad de vill bygga. Då fastställer kommunen prislappen och säljer marken.

– Vi har sagt att vi kommer ha ett lågt markpris, på alla sätt vi kan försöker vi påverka kostnaderna så att vi kan hålla nere hyrorna, säger Zakrisson.

Sommaren 2017 ska KBAB börja bygga, 2018 startar övriga.

– Det känns jättebra att kunna avsluta det här året med att vi nu har de här markanvisningsavtalen på plats runt torget. Sedan får vi gå in i 2017 med att fortsätta med resten av handelsgatan.

maria.unga@norrbottensmedia.se