Ministerpost till svenska folket

Ni ska inte häckla och klandra

oss statsråd som skor oss på andra

och trampar på dem vi ska vårda.

Ni ska inte vara för hårda,

nej, tvärtom ska ni vara mjuka,

mot medmänniskor i vårt land

som uppenbart är väldigt sjuka

för jämnan och inte ibland.