Moderatkantat för människor på flykt

Kriget får hyfsa sitt muller

och städa sitt kaos och sin död,

så ingen flyr huller om buller

och hur som helst ber oss om stöd.

Ja, nöden vid gränsen ska ansas

som tomtägarn tuktar en häck.

Och desperationen ska sansas,

det är ju så ruskigt med skräck.

Du flykting, ta tåget på freda’

med en väska med välstrukna värden.

Här vill vi ha ordning och reda,

så fäll inga tårar på färden.

Ditt hem är ett hål och en krater

ditt hemland är smulat till damm.

Men nig snyggt för oss moderater

vid porten när du kommer fram.