Överklassundersökningen

De människor som vill för alla lika,

och inte har till livets rättesnöre

att alltid vilja komma före

hör väldigt sällan till de riktigt rika.

Och den som har som livets enda mål

att sko sig själv är ofta rysligt snål.

Och tjuter så han drabbas svårt av skelning

när någon vågar viska om fördelning.

Men tänk ändå, visst blev man ganska flat

om forskningen gav andra resultat.