Polisstatsvisan

Se så, försvinn från stadens alla gator,

gå hem nu svenska folket till er dator!

Arbetarrörelsen ska stå där skraj

när mörkrets makt marscherar första maj!

Och så skingrar vi det där folkvalda buset

så nazisterna kan inta riksdagshuset!