Röstslängd

För dem vars tro på världen är försvunnen,

hur finner de månntro politisk tröst?

En del har valt att ge sin enda röst

åt dem som tävlar om att hålla munnen.