Linda Frohm vill ta åt sig äran av Sveriges goda ekonomi med minsk­ande arbetslöshet och starka statsfinanser. Sveriges goda ekonomi skulle enlig Frohm bero på den borgerliga budgeten som gällde det första halvåret 2015.

I samband med vårbudgeten 2015 ändrade regeringen färdriktning och den rödgröna regeringen prioriterade samhällsbygget framför stora skattesänkningar och nedskärningar. Det är det vi ser resultatet av nu.

Under åtta år sänkte den tidigare regeringen skatterna med 140 miljarder kronor. Följden blev ett stort hål i de offentliga finanserna, en eftersatt välfärd och större ojämlikhet. Det går inte att sänka skatterna så mycket utan att det också märks i barnens skola, i vården och i äldreomsorgen.

De fyra borgerliga partierna har sedan dess föreslagit sammanlagt 64 miljarder kronor i skattesänkningar med ytterligare nedskärningar i välfärden som följd.

Regeringen har i stället valt att ­utveckla den svenska modellen som bygger på hårt arbete, en stark generell välfärd och ett land som håller ihop. Dessutom läggs i höst fram förslag om att stärka välfärden med tio miljarder kronor årligen­ till kommuner och landsting. Det skapar nya jobb i hela landet och innebär många fler lärare, undersköterskor, socialsekreterare och andra viktiga yrkesgrupper i välfärden.

På bara ett år har den social­demokratiskt ledda regeringen kraftigt minskat underskottet den ärvde av den borgerliga regeringen och kommer fortsätta föra en ­ansvarsfull ekonomisk politik.

Men att kraftigt strama åt ekonomin med 40 miljarder i närtid, som Moderaterna vill, är inte ansvarsfullt – tvärtom.

Som vanligt prioriterar Frohm och Moderaterna skattesänkningar och nedskärningar.

Vi socialdemokrater satsar i stället på ett samhällsbygge med en politik som tar ansvar för Sverige och visar resultat.