DAGSVERSEN Problem är den gode, förryckte

och inte det löddrande hat

som tystade allt annat prat.

Lösningen är den som tyckte,

problemet den mänska som tänkte.

Problemet är aldrig att kränka,

att sänka de där du kan sänka,

problemet är alltid den kränkte.