Se upp för dörrarna, dörrarna stängs

Nu sluter vi till porten

för fattiga på orten.

Och släcker det som lyser

för alla dem som fryser.

Vad kan vi sedan hitta på

med bänkar de kan sitta på?

Som sydstatsbyråkraterna

i de förenta staterna

så skapar vi en sämre sort

av människor vi väljer bort.

Och skyltar ska berätta

att här och efter detta

får dessa faktiskt rätta sig

var gång som de ska sätta sig.

Och gator de kan gå på?

Perronger de kan stå på?

När hjärnan börjat sjuda –

vad kan vi mer förbjuda?

De arma som vill närma sig

för mat och natthärbärge

ska aldrig mer få värma sig

i norra vinterlanden.

Vi ger dem kalla handen

och stänger hela Sverige!