Norrbotten har unika och fantastiska förutsättningar för matproduktion. Behovet av en hållbar matproduktion och en hållbar samhällsutveckling, ledde till att en regional livsmedelsstrategi initierades av länsstyrelsen, landstinget, Norrbottens kommuner och LRF.

Arbetet startade hösten 2015. Ett flertal seminarier, analyser och gruppdiskussioner har genomförts med en bred uppslutning från hela livsmedelskedjan, politiker, tjänstemän och privata aktörer.

Följande sju utvecklingsområden har identifierats och utgör grunden för livsmedelsstrategin:

1. Kunskap om hållbar mat

Det som avgör konsumentens dagliga matval är bland annat personens kunskap om innehåll och produktionsmetoder. Svenskproducerad mat är bland den absolut renaste i världen, dessutom har norrbottensproducerad mat kanske den lägsta klimatpåverkan i världen.

2. Offentliga aktörer, offentlig upphandling och skolan

Offentliga aktörer har flera ansvarsområden som kan kopplas samman med de gröna näringarna för att bygga en hållbar samhällsutveckling och stärka matproduktionen i länet. Ett av strategins mål är att starta ett pilotprojekt för en kretsloppskommun.

Om 15 år är dagens femtonåringar 30 år och våra beslutsfattare. Unga människor är en av våra viktigaste målgrupper, och vi ska arbeta långsiktigt för att öka förståelsen mellan det livsavgörande sambandet mellan mat, hälsa och miljö.

Barn och ungdomar måste också serveras den mat de lär sig om. Offentliga kök har ett ansvar att servera den bästa och renaste maten. Lokal upphandling stärker de lokala ekonomierna och skapar mervärden i miljön och landsbygden.

3. Folkhälsa

Norrbotten har landets högsta insjuknande i hjärtinfarkt. Ungefär var tredje pojke i länet som går första året i gymnasiet har övervikt eller fetma, och läskkonsumtionen är hög. Det visar att insatserna för förändrade levnadsvanor behöver göras bland vuxna, men också att börja redan bland barnen. Därför är hälsosam kost utvald som en viktig pelare i länets livsmedelsstrategi.

4. Konkurrenskraftig matproduktion

Norrbottens mat har många unika smaker och värden som ännu inte nått sin fulla potential. Det finns också ett ökat engagemang för det lokalproducerade. Men den svenska matproduktionen är mitt i en ekonomisk utmaning och ska möta klimatförändringar och mattrender. Utveckling och spridning av moderna produktionsmetoder samt marknadsföring behövs för att stärka produktionen. Den nära maten finns bara kvar om den även kan bedrivas ekonomiskt hållbart.

5. Kompetensförsörjning

En viktig del i konkurrenskraften är kompetens. Odlingsförutsättningarna i Norrbotten är inte desamma som i resten av Sverige. Vi behöver se till att det finns användbar kunskap tillgänglig för att utveckla den moderna matproduktionen och locka nyföretagare.

Fortsätter vi att tappa ungdomar från näringarna förlorar vi samtidigt kopplingen till traditioner och kunskap om hur Norrbottens unika matproduktion har tillkommit genom renskötsel, lantbruk och kustfiske.

6. Energiförsörjning

De gröna näringarna har mycket att bidra med till att Sverige blir klimatneutralt år 2050. I Norrbotten finns bland annat stora förnybara energi- och bränsleresurser som tillsammans med livsmedelssektor kan användas till att utveckla modern hållbar matproduktion.

7. Besöksnäringen

Besökare i Norrbotten och Lappland lägger 22 procent av turistkronan på restauranger och 11 procent på livsmedel. Ökat lokalt samarbete stärker besöksnäringen och livsmedelsproducenterna samt lyfter fram Norrbotten ännu mer.

Den 20 september 2016 presenteras Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat. Strategins vision är Mer norrbottnisk mat på tallrikarna. Konkreta förslag på åtgärder är framtagna och förankrade hos länets aktörer, ansvariga är utsedda och tidsplanen är spikad.

För att få mer norrbottnisk mat på tallrikarna krävs att matproduktionen kommer närmare konsumenterna och samhället. Närhet skapas genom nyfikenhet. Strategin förstärker närheten och lockar till nyfikenhet, dels genom ett positivt intresse av samhällets behov och dels genom att skapa ett positivt intresse för livsmedelsproduktionen i Norrbotten.

Det här arbetet gör vi steg för steg, i stort och i smått. Och det gör vi med gemensamma krafter.