Skillnaden

Hur skiljer man på oss och på eliter?

Det finns ju ändå sådant som förenar:

En gång ska alla vila under stenar,

envar har första gången skådat ljuset

och ätit mat och gått på hemlighuset.

Vi lever alla på vår världs krediter.

Men gör vi fel får vi besök av fogde och polis

vår post är inte eftersänd till skatteparadis.

Vi bär ett land, eliter skattesmiter.