Femton punkter för ökad jämställdhet under det första regeringsåret. Det hände mycket på Nordiskt Forum som inte har speglats särskilt väl i media.

Socialdemokraterna lovar att genomföra de femton punkterna under sitt första regeringsår, om en socialdemokratiskt ledd regering blir verklighet efter valet. Vanlig klok socialdemokratisk politik, klädd i ord. Självklarheter som rätt till heltid, som många socialdemokratiskt ledda kommuner redan arbetar med, stopp för staplande av visstidsanställningar och lönekartläggning varje år.

Kanske inte så sexigt, men viktigt för att driva jämställdheten framåt. Då måste man driva frågor om jämställda arbetsplatser, bolagsstyrelser och inte minst en jämställd skola som följs av jämställd akademi och forskningsanslag. Det är obegripligt att detta fortfarande inte fungerar. Men verkligheten talar sitt tydliga språk.

Feministiskt Initiativs framgångar har inte tvingat arbetarrörelsen att ta ställning för feminismen. Det valet är sedan länge gjort. Men det tvingar framförallt Socialdemokraterna att bli tydligare med vad man vill uträtta som feministiskt parti. Det är en framgång i sig.

Det handlar inte om retorik på Gudrun Schymannivå, men väl om praktiskt arbete för att föra jämställdheten framåt. Ibland gnetigt och långsiktigt, men med tydliga mål. Det handlar om tillgång till välfärdstjänster så att både män och kvinnor kan jobba. Då är inte vårdnadsbidrag ett svar, utan ett jämställt föräldraansvar.

Där hamnar vi direkt i knutpunkten för Socialdemokraterna. Ska partiet bli trovärdigt måste partiet bli tydligt med vad detta jämställda föräldraansvar innebär. Då kan man inte hymla om att uttaget av föräldraförsäkring är en av de viktigaste frågorna för att jämställdheten ska gå framåt. Stefan Löfven måste sluta mumla.

I en jämställd föräldraförsäkring ligger svaret på framgång inom många områden. Vill vi ha ett jämställt arbetsliv, kan vi inte fortsatt ha ett så ojämställt uttag. Då måste politiken lägga sig i, precis som när frågan om daghem och föräldraförsäkring en gång genomfördes.

Valet borde inte vara svårt. Vill man vinna ungdomarnas förtroende är det ett måste. Vinden blåser rätt väg.

Jämställdhet gynnarbåde män och kvinnor, men det gynnar framför allt barnen, som får tillgång till båda sina föräldrar, oavsett hur föräldrakonstellationen ser ut.

Partier som framför allt drivs av en enda fråga har sitt berättigande som pådrivare. Däri ligger Feministiskt Initiativs styrka. Men det går aldrig att blunda för att helheten, hela livet, är viktigt för alla, oavsett kön. Då är en väl fungerande välfärd och ett gott arbetsliv grunden för oss alla.

Jobb, skola, vård och omsorg, ja! Men vi vill se resurserna jämnt fördelade mellan kvinnor och män. Svårare än så är det inte.