LEDARE I Nordnytt 19 december såg jag att det vänsterorienterade partiet Knegarkampanjen förbereder ett nytt kuppförsök i Gruvtolvan i Kiruna.

På sin hemsida går partiet, som beskriver sig som ett ”arbetardemokratiskt aktivistcentra”, till hård attack mot den nuvarande ledningen i Gruvtolvan och kräver förändringar vid årsmötet i februari.

Jag hoppas att medlemmarna i Gruvtolvan vaknar och sätter stopp för de högljudda kuppmakarna.

Knegarkampanjen är ingen vanlig missnöjesyttring.

Organisationen leds av en grupp människor med starka ideologiska övertygelser, som befinner sig långt till vänster om Vänsterpartiet.

- Jari Söyrinki och Tommy Hjertberg, som är frontfigurer för Knegarkampanjen, grundade en lokalavdelning i SKU (Sveriges kommunistiska ungdomsförbund) år 2000. Men bara ett år senare blev hela avdelningen utesluten på grund av att den förespråkade ett närmande till trotskistiska värderingar.

- Så sent som 2011 skrev Söyriniki, Hjertberg och deras partikollega Annika Holmberg under ett upprop där de gav sitt stöd till den ”världsrevolutionära processen, som upproren i Nordafrika och Mellanöstern är en del av”. Det var ett upprop som ansågs för radikalt till och med av Arbetarpartiet (som tidigare hette Rättvisepartiet).

- På Knegarkampanjens hemsida har Jari Söyrinki givit sitt stöd till vänsteruttalanden om att en ”moderat förtjänar bly”.

Det säger en hel del om vilket skrot och korn som Knegarkampanjen består av.

Den framställer sig som ”en samlingspunkt för politiskt vakna knegare och flyktingar från de gamla arbetarpartierna”. Men partiföreträdarnas stöd till den ”världsrevolutionära processen” och våldsbejakande uttalanden visar att partiet står på en ideologisk grund som är främmande för den demokratiska arbetarrörelsen.

Rimligen borde det även väcka en hel del eftertanke bland Gruvtolvans medlemmar.

Det är svårt att tro att gruvarbetarna i Kiruna vill företrädas av folk som talar om världsrevolution och upplevs som för extrema av till och med SKU och Arbetarpartiet.

I Nordnytt slår också Jan Thelin, ordförande i Gruvtolvan, tillbaka mot Knegarkampanjen.

”Vi vill inte att Gruvtolvan ska bli en plattform för Knegarkampanjen. Vi har tvärtom försökt komma bort från partipolitiken, men de vill gå 20 år tillbaka i tiden”, säger han.

Thelin konstaterar dessutom att Gruvtolvan gör ett bra jobb för sina medlemmar.

”Som fackförening har vi gjort de bästa avtalen i Sverige”, framhåller han.

Rätt så. Dialog, samtal och konstruktiva förhandlingar med arbetsgivarsidan är en fungerande väg.

Svenska löntagare har inget att vinna på att facket blir mer militant som i Frankrike, Grekland eller Italien.

Det bidrar till att skärpa motsättningarna i samhället men det ger inga standardlyft för vanliga arbetare och tjänstemän.