Svenska för invandrare (flyktingversionen)

Att ha två jobb när lagen säger ett,

att ta dig råd till mera än en vante.

Då missförstår man uppgiften och rätt ska vara rätt.

Här lär vi oss att frysa ut envar som vill för hett.

Och dig lär vi tids nog vår lag om Jante.