Sverigelektion

Vår rädsla, brist på insikt, drar isär oss

och hatet till vår medsyster förtär oss

Vi tror att det som aldrig håller bär oss

och lär oss bara att vi aldrig lär oss.