Telegram från en välgörare

Vi stretar på i svält och fattigdom

så ni kan leva i er rikedom.

Vår Jord ska snurra, samtidigt stå still –

er buk ska fyllas, vår ska ropa tom.

Det känns så himla bra att hjälpa till.