Till gruvarbetarna från ledningen för UK Coal

Vi gräver hål i marken,

ni gräver våra hål,

och ni riskerar sparken

som gräver fram vårt kol.

Vi gräver hål i himlen,

vi gräver våra hål

i Storbritanniens kassa.

Ni lägger på ett kol.

Vi vill ju bara kuva er

och staten, om det går.

Och ni får bara gruva er

och gräva där ni står.