Underordnat

Hur många nya ord vi än kan hitta på

i listor över året vi ska samla,

så finns det inget för hur vi kan titta på

när nya året blir mest som det gamla.