Aldrig tidigare har så många barn och ungdomar vänt sig till barn- och ungdomspsykiatrimottagningarna. Den ökade utskrivningen av sömnmedel och antidepressiva lugnande mediciner kan därför inte enbart förklaras med att läkarna blivit mer ivriga att skriva ut piller.

Barnen, ungdomarna och unga vuxna mår inte bra. Det går en epidemi av sömnlöshet bland de åldersgrupper som ska sova allra bäst och de psykiska problemen drabbar allt fler.

Vi måste titta på alla möjliga orsaker till detta. Vad är det som har hänt?

Det finns en faktor som ökat massivt i miljön parallellt med den psykiska ohälsan. Faktorn har i forskningen visats orsaka de ökande symtomen. Det handlar om mikrovågsstrålning.

Vår exponering för mikrovågsstrålningen från trådlös teknik har exploderat under det senaste decenniet. Nästan alla barn använder mobiler, de surfar på internet med trådlös uppkoppling och varje skola har infört wifi. Barn exponeras redan i fosterstadiet från föräldrars mobilers strålning, det trådlösa datanätverket i hemmet och från grannens apparater bakom sovrumsväggen. Från fönstret ses allt fler mobilmaster.

Svenska barn växer i dag upp med nivåer av mikrovågsstrålning som ingen tidigare generation utsatts för.

Sedan decennier har vetenskapsmän beskrivit att mikrovågsstrålning som används i den nya tekniken orsakar just sömnproblem, koncentrationsproblem, depressioner, ångestattacker och stress. Effekterna har bekräftats av de senaste årens forskning.

Exempelvis visade amerikanska forskare förra året att möss som exponerats i fosterlivet får ADHD-symtom och försämrat minne som vuxna. De konstaterade att hjärnans utveckling skadats av strålningen. En undersökning har visat att de barn som exponerats mest för mobilstrålning som foster och de första åren löpte ökad risk för beteendestörningar vid sju års ålder.

Tyska läkare har visat att barn som lever nära mobilmaster i ökad utsträckning får sänkta halter av ett ämne, fenyletylamin. Samma sak ses hos barn med ADHD. Läkarna konstaterade också att ämnen som kopplas till depressioner påverkades negativt liksom stressrelaterade ämnen.

Flera undersökningar har visat att de ungdomar som använder mobilen mest också har ökad risk för psykisk ohälsa. Närboende till mobilmaster har sömnproblem och koncentrationsproblem. Flera stress- och sömnforskare har observerat att strålningen har en sömnstörande och stressande effekt på hjärnan.

Häromdagen kom en ny internationell rapport, Bioinitiativrapporten, om forskningen på området från 29 världsledande experter. Slutsatsen är att effekter av strålningen nu är fullt klarlagda. Rapporten pekar på risk för samma symtom som ökar bland de allt mer mikrovågsbestrålade svenska barnen och ungdomarna.

Forskningen har entydigt visat att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Barn och ungdomar löper de högsta riskerna.

Förra året konstaterade även 31 experter från hela världen att strålningen är att betrakta som möjligen cancerframkallande, i samma klass som bly och DDT. Europarådet rekommenderade samtidigt att omfattande informationssatsningar genomförs för att informera barn, unga och föräldrar om riskerna.

Vi måste sluta att utsätta våra barn och ungdomar för den trådlösa teknikens kända risker. Minimera användningen av mobiler, surfplattor och trådlöst uppkopplade datorer. Återgå till fast säker telefon och använd fast internetuppkoppling till datorn i hemmen och i skolorna.