Upptäckarna

Den svenskaste av gränder

och blågulaste strand

upptäckte vi i Bender

och bortom Samarkand.

Och mest bekanta skorna,

och kändast huvudsvål,

och nordligaste korna

fann vi i Montreal.

Nu har vi bytt principer,

nu är vi överens,

för också vi begriper:

Vårt land är ingen gräns.