Valfrihetsvalsen efter valet

Den valfrihet som marknaden vill sälja på

oss människor i söder och i nord

blir ofta inte mera än ett ord

när ändå inte mycket finns att välja på.