Med den prisutveckling som varit på småhusmarknaden de senaste åren kan vi räkna med en kraftig taxeringssmäll redan vid nästa småhustaxering 2018. Det betyder chockhöjningar för tomträtter. Om regeringen agerar passivt vill säga. Tomträtt infördes för att människor skulle kunna bo i eget hus även om de inte hade råd att köpa marken.

I dag är tomträtt en otrygg upplåtelseform där galopperande marktaxeringsvärden och kommunalt godtycke påverkar enskilda familjers boendekostnader på ett oförutsägbart sätt. Tomträttshyrorna omregleras normalt vart tionde år, vilket bidrar till kraftiga trappstegseffekter, men ökningarna beror framför allt på stigande marktaxeringsvärden.

Ibland ökar boendekostnaderna så kraftigt att enskilda familjer tvingas flytta från sina hem.

Eftersom tomträttshyror och friköpspriser beräknas på marktaxeringsvärdena innebär varje fastighetstaxering ett hot mot familjeekonomin.

Vid småhustaxeringen 2018 sätts taxeringsvärdena utifrån årets fastighetspriser medan nuvarande taxeringsvärden grundar sig på fastighetspriserna 2013.

Med den prisutveckling som skett på småhusmarknaden på senare år kan vi räkna med en rejäl taxeringssmäll 2018.

Höjningarna kan mycket väl bli lika omfattande som vid 2009 års fastighetstaxering.

I tider av kraftig prisutveckling är det just markvärdedelen av taxeringsvärdet som ökar eftersom markvärdet avspeglar fastighetens läge.

När marktaxeringsvärdena skenar slår det rakt mot tomträttshavarnas familjeekonomi.

Nu brådskardet att lösa tomträttsproblemet långsiktigt.

En lagändring kräver en avvägning mellan tomträttshavarnas intresse av stabila och förutsägbara boendekostnader och kommunernas intresse av höjda hyror.

Det är inget problem; det jobbet redan klart.

En statlig utredning har gjort en sådan avvägning och föreslagit både ett hyrestak för bostäder i hela landet och regler som underlättar kommunernas hantering.

Utredningsförslaget ligger på justitieminister Morgan Johanssons (S) bord. Färdigt att genomföra.

I opposition krävde socialdemokraterna i riksdagen lagändringar för att skydda landets tomträttshavare.

Nu är det upp till bevis om det betydde något på riktigt, eller om det bara var tomma ord. Villaägarna uppmanar regeringen att se till att lagen ändras i god tid innan taxeringssmällen 2018 är ett faktum.