Klockan är 15.30 en helt vanlig fredag i december. Vintermörkret är redan kompakt och helglugnet börjar så smått infinna sig.

Men inte på ett ställe. Inne i Hertsöns sporthall sprudlar det av aktivitet.

Ett 20-tal barn av alla möjliga nationaliteter, den här efter kvällen mest killar i mellanstadie- och högstadieåldern, spelar innebandy på ena halvan av hallen. På den andra handlar det mest om fotboll.

Artikelbild

| En samlingsplats. 25-30 ungdomar samlas tre gånger i veckan i sporthallen.

Mitt i detta ordnade virr-varr står eldsjälen Gustav Uusihannu, till vardags landstingspolitiker för socialdemokratena i Luleå, och hans bror Kristian och håller koll på allt som händer. Magnus Lindberg på Hertsöskolan är också en av de drivande men just den här kvällen är han inte på plats.

Båda bröderna har sina fötter stadigt förankrade i Hertsöns mylla och brinner för hela bostadsområdet. Med sitt ideella arbete vill de ge alla barn samma chans att utvecklas och utanförskap får inte existera.

En väg är att hålla sporthallen öppen, tre gånger i veckan och erbjuda olika aktiviteter. Helt gratis.

– Idrotten är viktig och ungdomarna behöver det här. Idrott är bra för hälsan, för skolarbetet och fritiden blir roligare. Men det finns också trösklar som stänger ute, många har inte råd. Det vi erbjuder här är ett bra alternativ. Men det sker inte utan krav och regler från oss vuxna, där är vi tydliga, säger Gustav Uusihannu.

Artikelbild

| Brinner för Hertsön. Landstingspolitikern Gustav Uusihannu jobbar för integration och att förhindra utanförskap.

Vad ger det dig personligen?

– Massor. Det här ger mig mer än alla loger och allt mingel. Men här i sporthallen syns inga politiker, de är som bortblåsta, säger han med ett skratt.

Artikelbild

| Vilket lyft.

På köpet skapas också en mötesplats för alla nationaliteter. Hertsön är Luleås mest mångkulturella område och varje vecka får ungdomar från världens alla hörn chansen att träffas på sina villkor. På sporthallens slitna golv behövs inga styrdokument, krystade planer eller pekpinnar.

– Naurlig integration är den bästa integrationen. Det som bara händer, säger Uusihannu.

Artikelbild

| Brinner för Hertsön. Landstingspolitikern Gustav Uusihannu jobbar för integration och att förhindra utanförskap.

Två killar som varje vecka finns på plats är 13-åringarna Elit Sulay och Mirand Berjani. Deras föräldrar kommer från Albanien men båda är födda i Sverige och på somrarna spelar de fotboll i Luleå SK. Det gillar initiativet som Gustav Uusihannu varit med om att dra igång tillsammans med Hertsöskolans IF.

– Det är ganska chill, säger båda två.

Artikelbild

| Alltid på plats. Hertsö sporthall är en naturlig samlingsplats för det här gänget.

– Det är skönt att kunna ta en paus från skolan, alla läxor och komma hit och sporta på fritiden, säger de.

Vad är allra roligast?

Artikelbild

| Fotbollkillar. Elit Sulay och Mirand Berjani spelar fotboll i Luleå SK men gillar att hålla till i Hertsö sporthall.

– Det är nog lite roligare att sporta än att plugga, säger Elit Sulay.

– Men skolan är också viktig, flikar Mirand Berjani in.

Artikelbild

| Ringlek. Det finns alltid tid för samtal och reflektion.

Det finns också en mer långsiktig och detaljerad plan kring projektet på Hertsön. Det handlar om att utbilda framtida idrottsledare. Hertsöskolans IF har fått 50 000 kronor i bidrag av Norrbottens idrottsförbund (NIF) för att ta ta hand om den kraft som finns bland ungdomarna på bostadsområdet.

– I juni ska allt utvärderas och inget får rinna ut i sanden. Inget kommer att rinna ut i sanden, jag lovar. Det här ska bli något stadigvarande för framtiden, säger Gustav Uusihannu.