För närmare ett år sedan startade konflikten mellan elithockeygymnasiet och Luleå Hockey.

Bråket har gjort att Luleå Hockeys ledare en period varit utestängda från elevernas isträningar.

Den 14 februari kunde Sporten berätta att bråket på hockeygymnasiet hade anmälts till Skolinspektionen.

"Vi vill även påstå att majoriteten av våra skattebetalare inte är intresserade av att subventionera föreningsverksamhet i syfte att utveckla professionella ishockeyspelare. Agerandet fråntar dessutom de antagna eleverna en adekvat gymnasieutbildning inom NIU", stod det bland annat i anmälan som skickats till Skolinspektionen.

Elisabeth Wikén är chef för inspektionsavdelningen i Umeå och bekräftade i mitten av februari att det hade kommit in en anmälan.

– Det är en handläggare som tagit hand om den och tittar på den. Men det är ingenting som är ett akut ärende hos oss. Det är enligt gängse rutiner, sa Elisabeth Wikén, chef för inspektionsavdelningen, den 14 februari.

Och nu berättar nyhetsbyrån Siren att konflikten på hockeygymnasiet ska utredas av Skolinspektionen.

"Luleå kommun i egenskap av huvudman för verksamheten ombeds att yttra sig över uppgifterna i anmälan och särskilt besvara följande: Har skolan tillsvidareanställt icke legitimerade lärare att undervisa i ämnet specialidrott?", står det i en skrivelse från Skolinspektionen.

Kommunens yttrande kommer, tillsammans med anmälarnas uppgifter, ligga till grund för inspektionens beslut.

Kommunens svar ska ha skickats till Skolinspektionen senast den 28 februari.

Eva Lindbäck är gymnasiechef och den person som fört Luleå kommuns talan när det gäller konflikten. Så här sa hon den 14 februari om att konflikten hade anmälts:

– Vi har också fått det till kännedom. Men du vet ju att vi inte kommenterar det som rör elever och personal, sa Eva Lindbäck.