Luleå är å sin sida den kommun som satsar mest på drift och underhåll av sina cykelbanor. Det är en annan slutsats av Cykelfrämjandets undersökning.

Syftet med granskningen har varit att mäta hur aktivt kommunerna arbetar med cykelfrågor och i vilken omfattning de lägger resurser på att öka cykeltrafiken. Bodens kommun har längst cykelvägnät per invånare, 4,12 meter. Som jämförelse är Luleås cykelvägnät 1,76 meter per invånare, vilket också är medianvärdet för de granskade kommunerna.

Luleå satsar 175 kronor per invånare på ny infrastruktur, drift och underhåll av cykelvägar. Det är tio kronor mer än närmaste konkurrent Gävle. Främst är det vinterunderhållet som Luleå är bra på.

Boden är också bra på att skylta sina cykelvägar, vilket Cykelfrämjandet anser är viktigt.
Däremot ligger Luleå eller Boden sämre till i den sammanlagda granskningen där bland annat informationskampanjer, handlingsplaner och politiska mål vägs in. Boden hamnade då på 15e plats och Luleå delar jumboplatsen med Vetlanda.
- Det finns en stor förbättringspotential för båda kommunerna, säger Rolf Modigh, ordförande i Cykelfrämjandets Norrbottenskrets. Politikerna skulle kunna sätta upp mål om att öka andelen vardagscyklister och arbeta aktivt för att uppnå dem.