– Regeringens besked att inte bevilja ansökan om att bilda en regionkommun i Norrbotten var väntat och är logiskt och klokt. Ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna kommer fortsatt att vara hos Länsstyrelsen, som har god kompetens och en stark ställning i Norrbotten, säger Per-Ola Eriksson.

Under sin tid som landshövding upplevde Per-Ola Eriksson att det inte fanns något folkligt stöd för en regionkommun.

– Den modell med förtroendefullt samarbete mellan Länsstyrelsen, kommunerna, LTU och näringslivsorganisationerna som länge funnits i Norrbotten har fungerat väl. Kravet om först en storregion, sedan en sammanläggning med Västerbotten och därefter en regionkommun har främst drivits av landstingets ledande politiker och gjorts till en fråga om makt över statens pengar. Nu har den frågan kommit till vägs ände genom regeringens mycket tydliga besked, säger Per-Ola Eriksson.

Artikelbild

Per-Ola Eriksson är också kritisk till kostnaderna som regionplanerna genererat.

– Flera år med utredningar, konferenser och arrangemang har kostat enorma belopp, miljontals kronor som i stället hade behövts inom sjukvården. Det är något förvånande att denna miljonrullning inte ifrågasatts då det gjorts besparingar inom sjukvården, säger Per-Ola Eriksson.