Det var med anledning av vår stora opinionsmätning som Kristina Zakrisson berättade om hur migrationen belastar den svenska välfärden.

– En bekant behövde gå till tandläkaren men Folktandvården hade inga tider att erbjuda, på grund av att de hade fullt upp med alla nyanlända. Därför har jag viss förståelse för att folk reagerar, sa hon.

Läs mer: S-profiler om väljarflykten

Artikelbild

| "Problemet har att göra med personalbristen och alla pensionsavgångar", säger divisonschef Tomas Josefsson apropå de långa köerna till Folktandvården.

Uttalandet fick Tomas Josefsson, divisionschef för Folktandvården i Norrbotten, att reagera.

– Kristina Zakrissons bekanta måste ha haft en väldig otur, säger han.

Tomas Josefsson hänvisar till statistik över hur få asylsökande som de facto har besökt Folktandvården i Kiruna de senaste åren.

– 2016 ”peakade” besökssiffran på 3,8 procent. Sannolikheten att Kristina Zakrissons bekanta blockerades på grund av asylsökanden är alltså nästan obefintlig. Därför får inte såna här fördomar stå oemotsagda.

De långa köerna och den bristande tillgängligheten hos Folktandvården beror på helt andra saker, menar divisionschefen.

– Problemet har att göra med personalbristen och alla pensionsavgångar. 23 000 jobbade inom svensk tandvård år 2014. Ytterligare 3 000 personer måste tillkomma de närmaste tio åren. Samtidigt går 8 000 tandvårdare i pension. Effekten blir alltså att totalt 11 000 nya tandvårdare måste in i branschen.

Är det realistiskt?

– Det finns inte ens på kartan. Inte ens om man ökade utbildningsplatserna dramatiskt går inte detta att uppnå. Riktigt bekymmersamt, säger Tomas Josefsson, divisionschef inom Foilktandvården i Norrbotten.