Det är fortfarande oklart vem som kommer att bli Sverigedemokraternas gruppledare i regionfullmäktige och kandidat till regionstyrelsen. I nuläget anser sig både Robert Håkansson och Marianne Sandström vara valda till gruppledare.

Under onsdagen var båda på plats i regionhuset för en utbildningsdag, men Marianne Sandström tackade nej till att låta sig intervjuas. I ett sms skriver hon att hon inte vill gå i polemik med Robert Håkansson och att hon önskar att konflikten ska skötas internt.

"Jag anser att det är oerhört fult av Robert Håkansson att kontakta media med denna 'nyhet' vilken egentligen endast är hans egen tolkning av situationen", skriver Sandström.

Artikelbild

| Robert Håkansson har partiorganisationen i ryggen och är säker på att det är han som kommer att vara gruppledare.

Läs mer: Nytt storbråk i SD – Håkansson vill göra comeback

Läs mer: Håkanssons trumfkort i konflikten

Vi har tagit del av protokollen från de två gruppmöten som hållits efter valet. Den 29 september valdes Sandström till gruppledare och den 3 november kallade hon till ett nytt möte där hon förväntade sig att få partikamraternas förtroende att sitta i regionstyrelsen. Men den platsen gick i stället till Håkansson.

Enligt SD:s riksombudsmän – som skärskådat partiets stadgar och regionens politiska arbetsordning – innebär valet att Håkansson tagit över som gruppledare, eftersom den rollen formellt inte finns i Region Norrbotten utan enligt riksombudsmännen är synonym med den som företräder partiet i regionstyrelsen.

– Jag har tyngden av riks bakom mig, som säger att det är så här det ska förstås enligt våra regler och stadgar. Vill man hitta på egna regler och tolka på annat sätt får man diskutera det med riks, säger Robert Håkansson.

Samtidigt anser Sandström att valet av henne som gruppledare står kvar. Därför har hon kallat till ett nytt möte på söndag, där hon vill att valet till regionstyrelsen görs om. Men Håkansson och SD riks anser inte att ett sådant möte vore legitimt, eftersom det bara är gruppledaren som kan kalla till gruppmöte.

– Kallelsen är inte giltig. Man kan inte ha hur många möten som helst bara för att man inte tycker om resultatet.

Håkansson var förstanamn på listan i valet och har hela tiden varit valberedningens kandidat till gruppledarposten och regionstyrelsen. Bland SD:s ordinarie fullmäktigeledamöter har han stöd av Susanne Ström, medan Sandström backas upp av Per Göransson och Paula Palmqvist. Håkansson anser att han har starkast stöd i hela regiongruppen, som även består av de fem ersättarna. När han valdes i lördags hade ersättaren Lage Hortlund trätt in i Palmqvists ställe, vilket gjorde att majoritetsförhållandena svängde.

Trots den djupa konflikten hoppas Håkansson att relationen med Sandström ska gå att reparera.

– Beror lite grand på henne och även på övriga, hur man väljer att ställa sig. Fortsätter man vägra acceptera beslutet och riksorganisationens tolkning av stadgar och regler, då kommer det bli svårt.

Så här öppna personstrider är sällsynta. Hade inte det bästa för partiet varit att lägga ned stridsyxan och visa upp en enad front?

– Ja, men jag har inte på något sätt fört upp det här i ljuset. Mitt ställningstagande på Facebook berodde på att folk fick reda på det här och började gratulera mig. Jag tänkte att i stället för att det ska börja spridas felaktiga rykten talar jag om vad det gäller.

Men hade det inte varit bäst för partiet att låta Sandström vara gruppledare efter att hon blev vald?

– Det kan man tycka, men det visade sig tydligt att det inte finns stöd vare sig i regiongruppen eller övriga distriktet för att hon ska vara gruppledare. Då blir det så här.

Det har varit turbulent på flera håll i partiet. Kan era väljare räkna med att ni kan bedriva ett ordnat politiskt arbete i regionen eller kommer det präglas av internt käbbel?

– Jag tror att när det här får landa och alla kommer in i tingets naturliga ordning kommer vi kunna utföra ett arbete. Politiskt är vi överens och har varit under lång tid, det här är bara personstrider.