Musikens makts nya förutsättningar har skapat stor debatt i Luleå. Håkan Wiklund förklarar bakgrunden till att kommunen plötsligt, efter att i många år satsat medel på festivalen, väljer att stoppa allt.

– Vi tycker att det är en bättre lösning med upphandling. Det är ett väldigt stort belopp och det liknar en beställning, vi har tydliga krav på vad vi vill ha.

LÄS MER: Han backar upp förslaget om Musikens makt

Artikelbild

| SLUTET FÖR FESTIVALEN? De som arrangerat Musikens makt under årens lopp tror att den här förändringen innebär slutet för festivalen.

Generellt är det så att ju fler krav en kommun ställer, desto större blir upphandlingsplikten – det vill säga att pengarna inte ses som ett bidrag. Men gränsdragningen är svår, säger Sveriges kommuner och landstings förbundsjurist Hampus Allerstrand.

– Är det så att man är osäker, då kan det vara säkrare att upphandla än att inte göra det, säger han.

LÄS MER: Extra: Inga pengar till Musikens makt

Luleå kommun har en lista med krav till arrangörerna för Musikens makt. Bland annat ska varumärket stärkas, den ska vara attraktiv för unga och unga vuxna, genomföras helgen före skolstarten och vara i linje med kommunens strategier samt gratis och drogfri.

– Det sammantaget gör att Tillväxtkontorets bedömning är att den bör upphandlas. Vi säger inte att vi enligt lagen måste göra det, men vi tycker att det liknar ett köp och att vi ska dra nytta av de fördelar som finns i att upphandla. Det handlar om att öppna upp för flera aktörer att vara med och lämna anbud, säger Håkan Wiklund.

– Fler ska kunna lämna anbud och det ska prövas opartiskt. Det ska inte vara så att om man har kontakter med de som beslutar så får man uppdragen.

LÄS MER: Karl Petersen: "Utan Musikens makt blir Luleå kallare"

Musikens makt startade 2010 och med åren har medfinansieringen stigit. 2012 låg den på 670 000 kronor. Föreningen Musikens makt har ansökt om 1,7 miljoner kronor för 2017. Totalt beräknar de att festivalen kostar 2,1 miljoner att anordna nästa år. Föreningen köper i sin tur in tjänster, bland annat projektledare från företaget Pancakelady.

Krav om upphandling, gäller det även föreningar?

– Jag är inte säker på den punkten. Därför undviker jag att säga att vi måste göra det här enligt lagen. Men det liknar så pass mycket en upphandlingssituation, så förslaget är att vi upphandlar och får de fördelar som det ger, säger Håkan Wiklund.

Han anser att föreningen gör festivalen väldigt bra och att Musikens makt är ett högkvalitativt men smalt arrangemang.

– Men jag tror det finns många andra aktörer som skulle vara intresserade av att lämna in ett anbud och göra ett evenemang för unga, säger han.

På måndag behandlas förslaget av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Där står det att ansökan på 1,7 miljoner ska avslås och att festivalen istället bör upphandlas.