Under morgonen har polisen tagit hjälp av såväl räddningstjänsten som militärens Bergspluton för att till en början sanera olycksplatsen. Flygplansbränslet läckte ut i det hål som förorsakats av flygplanshaveriet och behöver saneras bort för att Statens Haverikommission ska kunna utföra sitt arbete på platsen.

LÄS MER: Haverikommissionen anländer på lördag

Till olycksplatsen har personal samt utrustning flygs ut. Haveriplatsen ligger cirka 3 mil utom farbar väg och runt om finns stora områden med öppet vatten vilket gör att all transport sker via helikopter.

– Vi kommer även behöva se till att den personal som flygs till olycksplatsen kan få tak över huvudet om vädret skulle slå om, säger polisens kommenderingschef Per Wahlström.

En renskötare i området har bland annat hör av sig och meddelat att personalen får använda sig av deras renskötarstuga om vädret skulle slå om. Eftersom vädret snabbt kan slå om i fjällen och kan orsaka att helikoptern inte kan komma ut för att hämta de som befinner sig på fjället.

Polisens arbete är nu i ett förundersökningsskede där inriktningen är att kunna bekräfta att pilot och styrman funnits i planet vid kraschen. Vidare är eftersökandet av flygplanets svarta låda av intresse.

LÄS MER: "Piloterna kan inte ha överlevt"

VIDEO: Här hittas vraket

Parallellt med arbetet på platsen fortgår utredningsarbetet och polisen kommer bland annat att hålla förhör för att få en bra bild av händelseförloppet.