Det handlar om Emma Engelmark, ordförande i Lulebo och ledamot av kommunfullmäktige, som hittills nominerats av två S-föreningar.

– Det känns roligt att bli nominerad. Jag är intresserad av uppdraget, under förutsättning att det finns ett förtroende för mig, säger Engelmark.

Nuvarande ordförande Carina Sammeli meddelade i våras, relativt sent i processen, att hon inte står till förfogande för omval. Någon självklar ersättare fanns inte inom S då och ingen ville heller kliva fram och annonsera intresse för det tunga uppdraget.

Artikelbild

| Farida Jamshidi kandiderar något överraskande till ordförandeposten i bun. Hon är annars tilltänkt som ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Läs mer: S famlar efter Sammelis ersättare

Engelmark nämndes i spekulationerna, liksom kommunfullmäktiges vice ordförande Daniel Smirat, SSU:s ordförande Fredrik Bruhn och fullmäktigeledamoten Anneli Ahlbäck.

– Barn- och utbildningsfrågorna är en oerhört viktig del för kommunen och det klart att det skulle vara en förmån att få vara med och leda det arbetet framåt, säger Engelmark.

Även Farida Jamshidi, tilltänkt som ordförande för Miljö- och byggnadsnämnden, kandiderar något överraskande som bun-ordförande.

– Jag har fått förtroende från flera S-föreningar men mer än så vill jag inte säga. Det får bli ett frågetecken tills allting är klart, säger Jamshidi.

Läs mer: Så ska Engelmark satsa vidare

Under förutsättning att S bildar majoritet görs valen på representantskapsmötet den 14 oktober. Om Engelmark blir bun-ordförande måste hon söka tjänstledigt från sitt nuvarande jobb som nationell samordnare inom Svenska ESF-rådet samt lämna ordförandeskapet i Lulebo, som hon haft i fem år.

– Det går inte att kombinera. Men tiden i Lulebos styrelse har varit givande. Det har varit intressanta men också svåra år. Jag har fått enormt mycket mer kunskap och förståelse i vissa frågor.