KALIX
Vid Svenska bilsportförbundets förbundsmöte tilldelades Hans Rönnlund Guldratt nummer 406. Varje Guldratt får ett unikt nummer och sedan starten har nu 414 Guldrattar delats ut.
Kravet för att få en Guldratt är ett uppoffrande och framgångsrikt ideellt arbete i ledande befattning, minst 20 år på klubbnivå, 15 inom distrikt eller tio på förbundsnivå. Innehavaren får dessutom en hederslegitimation som innebär fritt tillträde till alla sanktionerade biltävlingar.
Varit med från början
Hans Rönnlund har nu alltså uppfyllt kraven.
- Jag har jobbat länge inom Morjärvs motorsällskap, faktiskt sedan klubben bildades i slutet av 1980-talet, säger Hans Rönnlund.
Han har varit både ordförande och kassör, men nu nöjer han sig med att vara styrelsemedlem.
Bra återväxt
- Nu finns det ett yngre garde som jobbar mycket bra. Det är mellan 15 och 20 ungdomar på motorgården varenda kväll som håller på med olika aktiviteter. Vi äldre är med lite vid sidan om och stöttar om det behövs, säger Hans Rönnlund.
Morjärvs MS är en aktiv förening på många sätt, inte minst i att arrangera tävlingar som is-SM, backe och rally.
- Vi är bland de flitigaste SM-arrangörerna i landet, säger Hans Rönnlund som inte säger sig ha märkt av någon avmattning i klubben trots att Morjärv är ett ställe som tappar i befolkning.
- Det är full rulle. Samtidigt vet vi vad ungdomarna håller på med när de är här på motorgården.