Efter nästan 20 år, med många turer hit och dit, så är en motocrossbana på väg att byggas i Kalix. Och det på Kalix motorstadion i Vånafjärden.
Men redan för tiotalet år sedan var en bana på gång. Då öster om nuvarande anläggning.
- Det stötte på patrull på grund av olika orsaker. Markfrågan var inte löst plus att boende vid Träsket var oroliga för buller bland annat, säger Jan Johansson, researchansvarig vid Kalix motorklubb.
Nu är de hindren borta.
Motocrossbanan byggs nu istället på västra sidan. Ett cirka sju hektar stort skogsområde har köpts in.
- Jag fick i uppdrag att försöka lösa biten med markfrågan och nu efter många år så är det löst, säger Jan Johansson.
"Målet är SM-standard"
Köpet har finansierats med kommunal hjälp genom Näringslivsstiftelsen.
- Vi har fått 350 000 kronor i utvecklingspengar, säger Jan Johansson.
Nu ska FMCK rita upp banan.
- Målet är att ha SM-standard på den. Inom högst fem år så hoppas vi på att kunna ha en SM-tävling, säger Christer Johansson som poängterar att det finns två klubbar i Kalix som sysslar med motorcykeltävlingar.
- Kalix MX är nystartad och sysslar enbart med motocross. Vår förhoppning är att samarbeta med dem, säger Johansson.
Kalix blir motorkommun
FMCK har motocross, enduro och snöskoter på tävlingsprogrammet.
Kommunalrådet Robert Forsberg är glad över att dessa planer nu blir förverkligade.
- Kalix motorklubb har jobbat fram det här på ett bra sätt. Målsättningen med ett samlat område för all motorsport är nu uppnådd. Jag vill uttrycka ett stort tack till Kalix motorklubb för att de lyckats. Området är oerhört viktigt med tanke på att göra Kalix till en motorkommun. Nu är det upp till motocrossen, säger kommunalrådet.
Senaste motocrosstävlingen ute på Kalix motorstadion var 1989, då på i stort sett samma bana som rallycrossen körs på. Men den har nu byggts om så det är omöjligt köra motocross där.
FMCK Kalix har cirka 100 medlemmar.
- Vi kan nu börja utbilda unga förare och förhoppningsvis får vi bort körandet i olika grustag och på andra olämpliga ställen. År 2011 hoppas vi på att banan ska stå klar, säger Christer Johansson.